Rocznice kulturalno-historyczne

Oriana Fallaci

29 czerwca 2009 obchodzono kolejna osiemdziesiątą rocznice urodzin Oriany Fallaci, wybitnej dziennikarki, obecnie już nieżyjącej. Była to włoska pisarka, dziennikarka, felietonistka, wysłanniczka wojenna. Każdy z nas zna wywiady Oriany Fallaci, a przynajmniej powinien znać, bo jest to kobieta, która jest prawdziwym gigantem dziennikarstwa. Najbardziej wsławiła się ta kobieta radykalnym krytykowaniem islamu, przez co groziło jej niejednokrotnie niebezpieczeństwo ze strony islamskich radykalistów. Nie sposób zliczyć wszystkie znane postacie, z którymi Oriana Fallaci przeprowadziła wywiad, który później rozpowszechniła na świecie. Znana komentatorka codziennego życia, a także ważnych wydarzeń politycznych. Kobieta ta zajęła także dość wyraźne stanowisko po zamachach na World Trade Centre w 2001 roku również krytykując islam jako religie, która przynosi mnóstwo zagrożeń dla współczesnego świata, należy przy tym jednak wspomnieć, że krytyka Fallaci była krytyką wyważoną, niewymierzoną w ośmieszanie dogmatów religii.Czytaj...


3 marca 2009 - Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Międzynarodowy Dzień Pisarzy w Polsce nie jest do tej pory obchodzony z większa pompą, mimo ze na świecie tego typu rocznica kulturalna jest uświetniona wieloma wydarzeniami kulturalnymi i jest to okazja do propagowania czytelnictwa. Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony przez PEN Club stacjonujący w Londynie ponad dwadzieścia lat temu...

56 rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego

Każdy z nas pamięta ze szkoły książkę pod tytułem "Szatan z siódmej klasy" opowiadającej o wyczynach bystrego młodego chłopca z zacięciem detektywistycznym, zwanego powszechnie szatanem. Napisał tę książkę, jak i wiele innych, Kornel Makuszyński, człowiek, który zapisał się na kartach historii literackiej jako postać wybitna, tworząca dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko...

92 rocznica odzyskania niepodległości

Najważniejsze uroczystości obchodów odzyskania niepodległości obchodzi się w naszej stolicy, czyli Warszawie. Oczywiście, również w mniejszych miastach obchodzone są rocznice, jednak w Warszawie ma ona wymiar ogólnonarodowe. Zresztą w tym mieście co roku na placu Piłsudskiego organizowane są najważniejsze uroczystości...

Copyright © Rocznice kulturalno-historyczne